Menu

Privatlivspolitik for Kendskab ApS

Nedenunder kan du se vores privatlivspolitik

1. Dataansvarlig virksomhed
Kendskab ApS
Christian 8.s Vej 37, 1. tv.
8600 Silkeborg
Cvr.nr.: 37844225

Ledelse/kontaktperson:
René Poulsen
Telefon: 70 44 49 57
E-mail: rene@kendskab.dk

2. Behandling af persondata og formål
Kendskab ApS behandler personoplysninger om dig, når du retter henvendelse til os via mail, brev,
hjemmeside, sociale medier og i forbindelse med opfyldelse af kontrakter og aftaler.
De personoplysninger, du indsender til os, digitalt eller i papirform, bliver behandlet af vores personale
alt efter formål og relevans. Dine personlige oplysninger bliver således behandlet og opbevaret
fortroligt og forsvarligt, og kun de relevante medarbejdere har adgang til dine personoplysninger og
eventuelle filer. Vi sletter dine personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at behandle
dem.
Som udgangspunkt behandler vi kun almindelige personoplysninger.
Behandlingen sker med hjemmel i:
● Persondataforordningens artikel 6 stk. 1 (a) samtykke
● Persondataforordningens artikel 6 stk. 1 (b) kontrakt/aftale
● Persondataforordningens artikel 6 stk. 1 (f) legitim interesse

2.1 Kunder

Vi bruger dine personoplysninger til at opfylde forpligtelserne i vores aftaleforhold med dig/din
virksomhed.
Vi bruger dem også til at forbedre vores tjenesteydelser og til at kunne målrette vores budskaber til
dig og din virksomhed, herunder målrette reklamer og indhold til dig/din virksomhed.
Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har et aktivt aftaleforhold med dig/din virksomhed.
Når aftaleforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter
lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.
I enkelte tilfælde vil vi desuden indsamle og behandle andre personoplysninger, i forbindelse med at
der sker løbende kommunikation gennem parterne.


2.2 Leverandører og andre samarbejdspartnere
I Kendskab ApS anvender vi en række leverandører og samarbejdspartnere til forskellige formål.
For at vi kan opfylde vores betalingsforpligtelser og modtage vores ydelser i henhold til de forskellige
aftaler, indsamler og behandler vi en række personoplysninger om medarbejdere hos disse
leverandører og samarbejdspartnere.
Vi indsamler i den forbindelse oplysninger om navn, telefonnummer, e-mail, stillingsbetegnelse og
arbejdsplads.
I enkelte tilfælde indsamler og behandler vi andre personoplysninger, i forbindelse med at der sker
løbende kommunikation gennem parterne.


2.3 Ansøgere
I forbindelse med rekruttering behandler vi dine personoplysninger.
Vi behandler de oplysninger, herunder personoplysninger, som er indeholdt i din ansøgning og dit cv
med henblik på at evaluere din ansøgning.
Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder følsomme personoplysninger som fx oplysninger, der
afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet,
helbredsoplysninger mv.

Hvis du bliver tilbudt en stilling hos os, vil din ansøgning samt yderligere personoplysninger, der
indsamles i forbindelse med ansættelsen, blive en del af din personalemappe, og vil følge slette
politikken for denne.
Hvis du ikke tilbydes en stilling, opbevarer vi din ansøgning og eventuelle yderligere
personoplysninger, der indsamles i forbindelse med rekrutteringsprocessen, i en periode på 6
måneder efter vores afslag, medmindre du har givet dit samtykke til en længere opbevaring af
sådanne oplysninger.
Når du uploader en uopfordret ansøgning eller blot dit cv til vores cv-database, vil dine
personoplysninger blive gemt i en periode på 6 måneder, medmindre du har givet dit samtykke til en
længere opbevaring af sådanne oplysninger.

2.4 Deltagere på arrangementer
I forbindelse med tilmelding til et, eller flere, af vore arrangementer afgiver du samtykke til, at vi må
behandle dine personoplysninger. Oplysningerne deles med oplægsholdere, undervisere og
facilitatorer på det specifikke arrangement.
Oplysningerne slettes senest 12 måneder efter arrangementets afholdelse.
På kurser og arrangementer sker det, at vi tager billeder og video til brug på hjemmesiden, i trykt
materiale, på sociale medier eller anden markedsføring. Ønsker du ikke, at der tages fotos/video af
dig til de nævnte formål, skal du give besked herom til fotografen eller den ansvarlige på stedet.

3. Videregivelse af persondata
I forbindelse med opfyldelse af kundeaftaler/kontrakter kan der være behov for, at tredjemand
benytter dine personoplysninger for at kunne levere de ydelser, som du har bestilt. Det kan være
forretningspartnere, der har brug for dine personoplysninger for at kunne udføre bestemte
transaktioner, f.eks. fragt eller reparationer.
Data behandles også af vore databehandlere i forbindelse med drift af it-systemer og tilknyttede
ydelser.
Derudover videregiver vi kun personoplysninger til tredjemand, herunder offentlige myndigheder, hvis
du udtrykkeligt har givet samtykke til det, eller vi har en lovpligtig forpligtigelse til det.

4. Samtykke

I de fleste tilfælde er vores behandling af dine personoplysninger baseret på et andet retsgrundlag
end samtykke. I det omfang vi måtte have indhentet et samtykke fra dig til en given behandling af dine
personoplysninger, gælder, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du
gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at
trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine
personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for
tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette
tidspunkt.

5. Kontakt via mail, hjemmeside og sociale medier
Kunder, leverandører og samarbejdspartnere har mulighed for at kontakte os gennem forskellige
kanaler. Formålet med henvendelserne varierer meget, men sker oftest på i forbindelse med
forespørgsler på ydelser eller afklaringer i forbindelse med kunde/leverandørforhold.
Når du kontakter os indsamler og behandler vi personoplysninger om dig. Det vil typisk være navn,
telefonnummer og e-mail, men vi vil også gemme de oplysninger, der er indeholdt i den besked, du
sender til os.

6. Opbevaring og sletning af persondata
Vi sletter dine personoplysninger efter de almindelige forældelsesregler, der gælder i Danmark. Vi
sletter løbende personoplysninger, som ikke er nødvendige, når vi har opfyldt vores forpligtelser i
forhold til et eller flere af de formål de er indsamlet til.
Hvis du vil vide mere om, hvor længe vi gemmer dine personoplysninger, er du altid velkommen til at
kontakte os.

7. Sikkerhed

For sikre de personlige oplysninger vi er dataansvarlige for, har vi etableret en lang række tekniske,
fysiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
Vi har interne procedurer for korrekt håndtering af personoplysninger, det er kun medarbejdere med et
arbejdsrelateret behov der har adgang til data og derudover har vi vedtaget en it- og sikkerhedspolitik.
Ovenstående procedurer og politikker revideres jævnligt og mindst en gang om året.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine
personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
● Du har ret til indsigt og berigtigelse, dvs. du kan når som helst anmode om at se dine
persondata og berigtige/opdatere oplysningerne.
● Du har ret til at anmode om sletning, dvs. du kan få dine personoplysninger slettet,
medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt
at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle
formueretlige krav er forældet.
● Du har ret til begrænsning af behandling, dvs. du kan styre eventuel begrænsning af
behandlingen.
● Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores
ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
● Du har ret til at få overført/udleveret oplysninger (dataportabilitet).
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at
personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden.
Du har ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du selv har givet til os.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som
du finder her.

Klage til Datatilsynet.

Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for, at blive orienteret og
gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet,
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på
www.datatilsynet.dk.

Manifest

Når du siger "ja" til Kendskab, siger du "ja" til et samarbejde.
Du bliver ikke blot et nummer i rækken, men en tæt samarbejdspartner. Derfor skal vi også være det rigtige match.
I vores manifest kan du læse mere om vores kultur og holdninger.
Synsninger sidder i maven og holdninger i rygraden.
Læs vores manifest
Jakob Hofman

Her er en kendskaber. Det er Jakob

Direktør / Partner

Mød hele holdet

Manifest

Vi er passionerede.

I Kendskab møder vi på arbejde, fordi vi brænder for at skabe værdi og bedre resultater for vores kunder. Hver eneste dag.

Vi er til lange forhold.

Vi vil skabe langtidsholdbare relationer med vores kunder og skabe sund og bæredygtig vækst for deres forretning. Nu og over tid.

Vi vil være lige begejstrede.

Vi vil samarbejde med kunder, som vil samarbejde med os – og som er glade for det. Hvis samarbejdet ikke fungerer, skal begge parter kunne opsige det NU. Derfor laver vi ingen bindende kontrakter eller tvivlsomme abonnementer.

It takes two to tango.

Vi vil samarbejde med dygtige, lydhøre kunder som har vilje og ressourcer til at vækste deres forretning, og som kan være agile samarbejdspartnere i processen – for de bedste resultater kommer af et samarbejde.

Vi er datadrevne, men...

Data er intet værd uden indsigt. Vi bruger den rigtige data til at stille de rigtige spørgsmål for at finde frem til svar og handlinger, der skaber de gode resultater og overskud på bundlinjen.

Vi tager det personligt.

Vi samarbejder med alvor, oprigtighed, transparens og ansvarlighed – for vi tager vores kunder og den tillid de viser os, personligt.

Vi taler lige ud af posen.

Vi vil ikke gemme os bag smarte forkortelser og gnidrede akronymer – vi vil kalde en spade for en spade. Og vi vil være ærlige – også når det ikke altid er bekvemt.

Vi overholder vores aftaler.

Både vores økonomiske aftaler og de deadlines vi i fællesskab sætter. Derfor får du ingen ubehagelige overraskelser og ekstraregninger med Kendskab.

Vi vil være de dygtigste.

Vi vil tænke fremad og opad og være nysgerrige nørder. Vi vil konstant lære nyt om online markedsføring og menneskers adfærd på nettet – helst før det sker – så vi kan holde os agile og knivskarpe.

Work smarter, not harder.

Vi vil arbejde smartere og benytte os af de nyeste teknologier, men vi vil styres af fornuft og holde os kundens strategi og mål for øje.

Vi vil være en arbejdsplads og en legeplads.

Vi jagter resultater og vil være de bedste til det vi gør – og vi vil have det godt og sjovt mens vi gør det. Vi vil arbejde i en flad struktur, med plads til kreativitet og innovation, hvor alle naturligt tager initiativ og ansvar i det daglige. Sådan bliver vi gladere og dygtigere Kendskabere.

Vi tror på forskellighed og specialisering.

Vi anerkender talent og dygtighed i alle mulige former og afskygninger og vi tror på at forskellighed er sundt. Vi dyrker vores forskelligheder for at blive et dygtigere team. Og så sætter vi pris på en udfordring, lærer af vores fejltagelser og fejrer vores sejre.

Lighedstegn 140

ET PERFEKT MATCH KAN OPSTÅ TILFÆLDIGT, MEN OFTEST OPSTÅR DET VED ET AKTIVT VALG.